ബിസ്‌നസ്സ് പാര്‍ട്ട്ണറെ ആവശ്യമുണ്ട്

ബിസ്‌നസ്സ് പാര്‍ട്ട്ണറെ ആവശ്യമുണ്ട്

കണ്ണൂര്‍: ബ്രാന്റഡ് കമ്പനികളുടെ സ്റ്റേഷനറി, ഓഫീസ സ്റ്റേഷനറി ഉല്‍പ്പന്നളുടെ ഡിസ്റ്റ്രബ്യൂട്ടര്‍ക്ക് ബിസ്‌നസ്സ് പാര്‍ട്ട്ണറെ ആവശ്യമുണ്ട്. തല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക. മൊബൈല്‍: 8129400864.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | site maintained by : HEDONE SERVICES