കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും ട്രാക്ടറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ വര്‍ധന…

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും ട്രാക്ടറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ വര്‍ധന…

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും ട്രാക്ടറുകളുടെ വില്‍പ്പനയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
രാജ്യത്ത് ട്രാക്ടര്‍ വില്‍പ്പനയില്‍ 1 മുതല്‍ 4 ശതമാനം വാര്‍ഷിക വളര്‍ച്ച പ്രകടമാകുമെന്ന് റേറ്റിംഗ് ഏജന്‍സി ഐ സി ആര്‍ എ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ട്രാക്ടറിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
കാര്‍ഷിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ മറ്റു മേഖലകളിലും ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വര്‍ധനയും ട്രാക്റ്ററുകളുടെ ആവശ്യകത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close