എസ്ബിഐ നിക്ഷേപ പലിശ കൂട്ടി

എസ്ബിഐ നിക്ഷേപ പലിശ കൂട്ടി

വിഷ്ണു പ്രതാപ്
മുംബൈ: പലിശനിരക്ക് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പല ബാങ്കുകളും നിക്ഷേപ പലിശ കൂട്ടി. എസ്ബിഐ പുതിയ നിരക്ക് ഇന്നലെ പ്രാബല്യത്തിലാക്കി. ഒരുകോടി രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പുതിയ പലിശനിരക്ക് ശതമാനത്തില്‍ (ബ്രായ്ക്കറ്റില്‍ പഴയ നിരക്ക്)
ഏഴു മുതല്‍ 45 വരെ ദിവസം: 5.75 (5.25)
45 മുതല്‍ 179 വരെ ദിവസം: 6.25 (6.25)
180 മുതല്‍ 210 വരെ ദിവസം: 6.35 (6.25)
211 ദിവസം മുതല്‍ ഒരുവര്‍ഷത്തിനു താഴെ: 6.40 (6.25)
ഒരുവര്‍ഷം: 6.40 (6.25)
ഒരുവര്‍ഷം മുതല്‍ 455 ദിവസം വരെ: 6.40 (6.25)
455 ദിവസം മുതല്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം വരെ: 6.40 (6.25)
അതിനു മുകളില്‍: 6.50 (6.00)
മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് അരശതമാനം അധികം പലിശ നല്‍കും. ഒരു കോടിക്കു മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയും ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപ പലിശ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു വായ്പ പലിശയും കൂടും. മറ്റു ബാങ്കുകളും പലിശ വര്‍ധിപ്പിക്കും.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close