കറന്റ് ഇല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യേണ്ടവിധം

കറന്റ് ഇല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യേണ്ടവിധം

അളക ഖാനം-
ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതുപോലെ യൂസബി കേബിളിന്റെ ഒരറ്റം മുറിച്ച് നാലുവയറുകളില്‍ ചുവപ്പും കറുപ്പും മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണം കളയുക. പിന്നീട് മൂന്ന് 1.5 വോള്‍ട്ട AA അല്ലെങ്കില്‍ AAA (പെന്‍സില്‍ ബാറ്ററി) ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചപോലെ ബാറ്ററിയുടെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് +ve (ചുവപ്പ് വയര്‍) ഘടിപ്പിക്കുക. ബാറ്ററിയുടെ അടി ഭാഗത്ത് -ve (കറുപ്പ് വയര്‍) ഘടിപ്പിക്കുക. യൂസബി കേബിളിന്റെ മറ്റേ അറ്റം മൊബൈലില്‍ ഘടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ചാര്‍ജ് ആയിത്തുടങ്ങുന്നതു കാണാം.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | site maintained by : HEDONE SERVICES