സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ട്രഷറി നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ട്രഷറി നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു

എംഎം കമ്മത്ത്-
തിരു: വാണിജ്യ ബേങ്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചതിന് പിറകെ കേരള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ട്രഷറി നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചു. സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിനും ചെറിയ കാലത്തേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു.
രണ്ട് വര്‍ഷം വരെയുളള സ്ഥിര ട്രഷറി നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നിരക്ക് 6.40 ശതമാനമാക്കി വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഇത് നേരത്തെ 8.50 ആയിരുന്നു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് മുകളിലുളള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് 7.50 ശതമാനമായിരിക്കും.
46 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെയുളള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പലിശ നിരക്ക് 6.50 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 5.40 ശതമാനമായും കുറച്ചു.
91 മുതല്‍ 180 ദിവസം വരെയുളള കലാവധിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നവയ്ക്ക് 7.25 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്ന പലിശ നിരക്ക് 5.90 ശതമാനമായും 181 ദിവസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷം കാലാവധിയുളള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് 8 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 5.90 ശതമാനമായുമാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | site maintained by : HEDONE SERVICES