കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ലക്ഷ്യം 300 കോടി

കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ലക്ഷ്യം 300 കോടി

ഗായത്രി-
ആലപ്പുഴ: 201920 വര്‍ഷത്തില്‍ 300 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബജറ്റ് കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗീകരിച്ചു. വിവിധ പദ്ധതികളാണ് വരുംവര്‍ഷത്തില്‍ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഉന്നമനത്തിനും തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നതെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ ടി.കെ. ദേവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.
കമ്പനിയുടെ അടൂര്‍ ഡിവിഷനില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്പാദനക്ഷമതയുള്ള നാല് ടഫ്റ്റിംഗ് ലൈനുകള്‍, ടഫ്റ്റഡ് ഡോര്‍ മാറ്റുകളുടെ മൂല്യവര്‍ധനക്കായി അടൂര്‍ ഡിവിഷനില്‍ സ്‌റ്റെന്‍സലിംഗ് യൂണിറ്റ്, ബേപ്പൂര്‍ ഡിവിഷനില്‍ മെത്ത നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്, ഉത്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് തറികള്‍ സ്ഥാപിച്ച് കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം നിര്‍മ്മാണം, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി രണ്ടായിരത്തിലധികം ചില്ലറ വില്‍പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കയര്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുക എന്നിവ പുതിയ പദ്ധതികളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
കമ്പനിയുടെ അടൂര്‍ ഡിവിഷനില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്പാദനക്ഷമതയുള്ള നാല് ടഫ്റ്റിംഗ് ലൈനുകള്‍, ടഫ്റ്റഡ് ഡോര്‍ മാറ്റുകളുടെ മൂല്യവര്‍ദ്ധനക്കായി അടൂര്‍ ഡിവിഷനില്‍ സ്‌റ്റെന്‍സലിംഗ് യൂണിറ്റ്, ബേപ്പൂര്‍ ഡിവിഷനില്‍ മെത്ത നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്, ഉത്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് തറികള്‍ സ്ഥാപിച്ച് കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം നിര്‍മ്മാണം, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി രണ്ടായിരത്തിലധികം ചില്ലറ വില്‍പ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കയര്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുക എന്നിവ പുതിയ പദ്ധതികളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | site maintained by : HEDONE SERVICES