സാന്ത്വനം, നവകേരളീയം പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സഹ. ബാങ്ക്

സാന്ത്വനം, നവകേരളീയം പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാന സഹ. ബാങ്ക്

ഫിദ-
കൊച്ചി: സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളില്‍ നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത് കുടിശികയായവര്‍ക്ക് ‘കോബാങ്ക് സാന്ത്വനം/നവകേരളീയം 2018-19’ പദ്ധതി മുഖേന ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കലിലൂടെ വായ്പ തിരിച്ചടക്കാന്‍ അവസരം. കുടിശികയായതും കാലാവധി തീര്‍ന്നതുമായ 25 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള വായ്പകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേടി തീര്‍പ്പാക്കാം.
താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളുമായോ തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്‍: 04712168648), എറണാകുളം (04942395445), കോഴിക്കോട് (04952702533) മേഖലാ ഓഫീസുകളുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ ഇ. ദേവദാസന്‍ അറിയിച്ചു.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.