കളിമണ്‍ ഉല്‍പ്പന്ന നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വായ്പ

കളിമണ്‍ ഉല്‍പ്പന്ന നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വായ്പ

ഫിദ-
തിരു: കേരള സംസ്ഥാന കളിമണ്‍പാത്ര നിര്‍മാണ വിപണന ക്ഷേമവികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കളിമണ്‍ ഉല്‍പന്ന നിര്‍മാണം കുലത്തൊഴിലായി സ്ഥീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട വ്യക്തികള്‍ക്ക് നിലവിലെ സംരംഭങ്ങളുടെ ആധുനികവത്കരണത്തിനും നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വായ്പക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വായ്പ തുക പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപവരെയാണ് ലഭിക്കുക. പലിശ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനവും. 60 മാസം വരെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ലഭിക്കും. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകമാണ്. അപേക്ഷകര്‍ പരമ്പരാഗത കളിമണ്‍ ഉല്‍പന്ന നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവരോ അവരുടെ ആശ്രിതരോ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 18 നും 55 നും ഇടയിലേ ആകാന്‍ പാടുള്ളൂ. കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല. പദ്ധതികളുടെ നിബന്ധനകള്‍, അപേക്ഷാ ഫോറം, ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍ എന്നിവ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ (www.keralapottery.org) https://keralapottery.org/wp-content/uploads/2020/07/application_individual.pdf ലഭിക്കും. അപേക്ഷ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് രേഖകള്‍ സഹിതം ജൂലൈ 31ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന കളിമണ്‍പാത്ര നിര്‍മാണ വിപണന ക്ഷേമവികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍, അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍, രണ്ടാം നില, കനക നഗര്‍, കവടിയാര്‍ പി ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695 003 വിലാസത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | site maintained by : HEDONE SERVICES