ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് 5 പുതിയ ഓഫറുകള്‍

ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് 5 പുതിയ ഓഫറുകള്‍

രാംനാഥ് ചാവ്‌ല-
മുംബൈ: റിലയന്‍സ് ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ഇതാ 5 പുതിയ ഡാറ്റ പ്ലാനുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ വാലിഡിറ്റി ലഭിച്ചിരുന്ന പ്ലാനുകള്‍ ആയിരുന്നു റിലയന്‍സ് ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇതാ 22 രൂപ മുതല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റ പ്ലാന്‍ ഓഫറുകളും റിലയന്‍സ് ജിയോ ഉപഭോതാക്കള്‍ായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
i ) 22 രൂപയുടെ പ്ലാനാണ്. 22 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ്. കൂടാതെ 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ലഭ്യമാകുക.
ii ) 52 രൂപയുടെ പ്ലാനാണ്. 52 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 6 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ്. 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിനും ലഭിക്കുന്നത്.
iii ) 72 രൂപയുടെ പ്ലാനാണ്. 72 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 0.5 GB യുടെ ഡാറ്റയാണ്. 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ഈ പ്ലാനുകളും ലഭ്യമാകുക.
iv ) 102 രൂപയുടെ പ്ലാനാണ്. 102 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 1 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ്. 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയാണ് ലഭിക്കുക.
v ) 152 രൂപയുടെ ഡാറ്റ പ്ലാനാണ്, 152 രൂപയുടെ ഡാറ്റ പ്ലാനില്‍ ജിയോ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ്. 28 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയിലാണ് ജിയോ ഫോണ്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് പ്ലാനുകള്‍ ലഭിക്കുക.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | site maintained by : HEDONE SERVICES