ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് വായ്പാ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് വായ്പാ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി

ഫിദ-
കൊച്ചി: പ്രമുഖ സ്വകാര്യ വായ്പാ ദാതാവായ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് വായ്പാ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി. എംസിഎല്‍ആര്‍ 20 ബേസിസ് പോയിന്റാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്കുകള്‍ 50 ബേസിസ് പോയിന്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് നിരവധി ബാങ്കുകളും അവരുടെ വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ ജൂലൈ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു.

വായ്പാ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയതോടെ പുതിയ വായ്പാ എടുക്കുന്നവര്‍ക്കും നിലവില്‍ വായ്പാ എടുത്തവര്‍ക്കും പലിശ നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ഭവനവായ്പ, വാഹന വായ്പ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇഎംഐകള്‍ ഉയരും. ഒറ്റ ദിവസത്തേക്കുള്ള വായ്പകളുടെ എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്ക് 7.50 ശതമാനം ആക്കി ഉയര്‍ത്തി. ഒരു മാസം, ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്കുകള്‍ യഥാക്രമം 7.50 ശതമാനം, 7.55 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ആറ് മാസവും ഒരു വര്‍ഷവും കാലാവധിയുള്ള ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്കുകള്‍ യഥാക്രമം 7.70 ശതമാനവും 7.75 ശതമാനവുമാണ്.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close