ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റുകള്‍

ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റുകള്‍

ഫിദ-
കൊച്ചി: ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ എല്ലാ പുതിയ മോട്ടോര്‍വാഹനങ്ങള്‍ക്കും അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റുകള്‍ (എച്ച്.എസ്.ആര്‍.പി.) നിര്‍ബന്ധമാക്കും. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ എച്ച്.എസ്.ആര്‍.പി ഘടിപ്പിച്ച് നല്‍കേണ്ടത് ഡീലര്‍മാരാണ്.
നമ്പര്‍പ്ലേറ്റിന് വിലയോ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂലിയോ ഈടാക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര ഉപരിതലഗതാഗതമന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാജ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റുകള്‍ തടയാനാണ് പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിനായി കേന്ദ്ര മോട്ടോര്‍ വാഹന ചട്ടം 1989, 2001 ലെ എച്ച്.എസ്.ആര്‍.പി ഉത്തരവ് എന്നിവ ഭേദഗതി ചെയ്യും.
പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് എന്നാല്‍ ഈ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് നിര്‍ബന്ധമില്ല. എന്നാല്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് പഴയ എച്ച്.എസ്.ആര്‍.പി. സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിര്‍മാതാക്കളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാം. ചെലവ് വാഹനയുടമ വഹിക്കണമെന്നു മാത്രം. പുതിയ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്‍ നിരവധി സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.