ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകൂടി

ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകൂടി

വിഷ്ണു പ്രതാപ്-
ന്യൂഡല്‍ഹി: ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകൂടി. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു രൂപവീതം എക്‌സൈസ് നികുതി, റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സെസ് എന്നിവയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.
ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് 2.50 രൂപയും ഡീസലിന് 2.47 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. സംസ്ഥാന നികുതികൂടി ചേര്‍ന്നതോടെയാണ് രണ്ടുരൂപയിലധികം വില വര്‍ധിച്ചത്. പെട്രോളിന് 30 ശതമാനവും ഡീസലിന് 23 ശതമാനവുമാണ് സംസ്ഥാന നികുതി.
പെട്രോളിന്റെ റോഡ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യ സെസ് എട്ടില്‍നിന്ന് ഒമ്പതുരൂപയും പ്രത്യേക അധിക എക്‌സൈസ് തീരുവ ഏഴില്‍നിന്ന് എട്ടുരൂപയുമാക്കാനാണ് ബജറ്റിലെ നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍, ഇവ രണ്ടും പത്തുരൂപവരെയാക്കാന്‍ ബില്ലില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ, ഹൈസ്പീഡ് ഡീസലിന് പ്രത്യേക അധിക എക്‌സൈസ് തീരുവ ഒന്നില്‍നിന്നു രണ്ടുരൂപയും റോഡ്അടിസ്ഥാനസൗകര്യ സെസ് എട്ടില്‍നിന്ന് ഒമ്പതുരൂപയുമാക്കിയാണ് ബജറ്റില്‍ കൂട്ടിയത്. എന്നാല്‍, ഡീസലിന്റെ അധിക എക്‌സൈസ് തീരുവ നാലുരൂപവരെയും റോഡ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യ സെസ് പത്തുരൂപവരെയുമാക്കാമെന്ന് ബില്ലില്‍ പറയുന്നു.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | site maintained by : HEDONE SERVICES