കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി 7.01 ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞു

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി 7.01 ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞു

വിഷ്ണു പ്രതാപ്-
ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ധനക്കമ്മി (വരവും ചെലവും തമ്മിലെ അന്തരം) നടപ്പു സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ഡിസംബര്‍ കാലയളവില്‍ 7.01 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. നടപ്പുവര്‍ഷത്തെ ബജറ്റില്‍ വിലയിരുത്തിയതിന്റെ 112.4 ശതമാനമാണിത്. ഏപ്രില്‍നവംബറില്‍ ധനക്കമ്മി 7.17 ലക്ഷം കോടി രൂപ (115 ശതമാനം) ആയിരുന്നു. ഡിസംബറില്‍ നികുതി വരുമാനം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ധനക്കമ്മി നേരിയ തോതില്‍ കുറയാന്‍ സഹായകമായത്.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.