യു.എ.ഇ.യും സൗദിയും ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി പുറത്തിറക്കും

യു.എ.ഇ.യും സൗദിയും ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി പുറത്തിറക്കും

അളക ഖാനം-
ജിദ്ദ: യു.എ.ഇ.യും സൗദിയും ചേര്‍ന്ന് ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി പുറത്തിറക്കും. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്കായാണ് ‘ആബെര്‍’ എന്ന പേരിലുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പൂര്‍ണസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നിയമ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഇടപാടുകള്‍ കൃത്യമായി നടത്താന്‍ സഹായകമായ തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ രൂപകല്‍പ്പന. യു.എ.ഇ.സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കും സൗദി അറേബ്യന്‍ മോണിറ്ററിംഗ് അതോറിറ്റിയും (സമ) ചേര്‍ന്ന് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.
പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകള്‍ ഇതിനകം ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി പുറത്തിറക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ്. ‘സമ’യും യു.എ.ഇ.സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കും ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി ഇടപാടുകളുടെ സാധ്യതകള്‍ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി. പദ്ധതി പ്രാവര്‍ത്തികമാവുന്നതോടെ ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ ഏറെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും യു.എ.ഇ.സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കും സമയും വ്യക്തമാക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും കറന്‍സി ഉപയോഗത്തിന് വിലക്കുള്ള ബാങ്കുകളുണ്ട്.
സാങ്കേതികബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഭാവിയില്‍ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.