ബാങ്കുകള്‍ പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി

ബാങ്കുകള്‍ പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി

വിഷ്ണു പ്രതാപ്-
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് ബാങ്കുകള്‍ പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി. പുതിയ പലിശനിരക്ക് പ്രകാരം എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 0.5 വരെ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വായ്പ്പാ പലിശനിരക്ക് 0.1 ശതമാനം വരെ ഉയര്‍ത്തി. മാത്രമല്ല, നിലവില്‍ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി പലിശ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുകോടി രൂപക്ക് താഴെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിനാണ്. 5 മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ 6.5 ശതമാനവും, 3 മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ 7.25 ശതമാനവുമാണ് പലിശകിട്ടുക. ഇത് സാധാരണക്കാരെ കുപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.