670 ഇലക്ട്രിക് ബസുകള്‍ക്കും 241 ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്കും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി

670 ഇലക്ട്രിക് ബസുകള്‍ക്കും 241 ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്കും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി
Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close