രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് അച്ചടി നാമമാത്രമാവുന്നു

രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് അച്ചടി നാമമാത്രമാവുന്നു

കൊച്ചി: നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനുശേഷം പുതുതായി സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് അച്ചടി നാമമാത്രമായി കുറക്കുന്നു.
കുറച്ചുകാലമായി 2000 രൂപ നോട്ടിന്റെ അച്ചടി പരിമിതപ്പെടുത്തിവരികയായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. പ്രചാരത്തിലുള്ള നോട്ടിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് അച്ചടി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം 2017 മാര്‍ച്ചില്‍ 3,285 മില്യണ്‍ 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 2018 മാര്‍ച്ച് ആയപ്പോള്‍ 3,363 മില്യണ്‍ എണ്ണമായി നോട്ടിന്റെ പ്രചാരം വര്‍ധിച്ചു.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.