വൈദ്യുതി നിരക്കില്‍ 6.6 ശതമാനം വര്‍ധനവ്

വൈദ്യുതി നിരക്കില്‍ 6.6 ശതമാനം വര്‍ധനവ്
Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close