ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചനിരക്ക് 7.2 ശതമാനമായി കുറയുമെന്ന് എ.ഡി.ബി.

ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചനിരക്ക് 7.2 ശതമാനമായി കുറയുമെന്ന് എ.ഡി.ബി.
Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.